«

Căutare

Bun venit la AkzoNobel!

Ne bucurăm că ne vizitaţi paginile web şi vă mulţumim pentru interesul acordat firmei, produselor şi paginilor noastre web. Această declaraţie privind protecţia datelor este valabilă pentru firma AkzoNobel GmbH, precum şi pentru toate celorlalte societăţi comerciale care fac parte din concernul AkzoNobel (în continuare denumite în mod colectiv „AkzoNobel” sau „noi”) care pot fi vizitate prin acest portal de internet. Responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - în sensul legislaţiei privind protecţia datelor - este societatea comercială, parte a concernului AkzoNobel, numită în Impressum pentru paginile web respective.

Protecţia sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginilor noastre web este foarte importantă. De aceea vă facem cunoscute următoarele informaţii:

Înregistrarea anonimă a datelor

Pentru a vizita paginile web ale firmei AkzoNobel nu trebuie să ne spuneţi cine sunteţi. Noi vom afla numai adresa dumneavoastră IP de la ora la care ne-aţi vizitat, numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, pagina web din care ne vizitaţi, paginile web pe care le vizitaţi la noi şi ora vizitei. Dacă descărcaţi fişiere, AkzoNobel va şti şi numele fişierelor respective. Aceste informaţii sunt utilizate în scopuri statistice. Datele personale de utilizator rămân anonime.

  • Înregistrarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Ca regulă de bază, prin paginile noastre de internet, având un rol pur informativ pentru clienţi,
  • nu sunt colectate date cu caracter personal.


În cazul în care doriţi să comunicaţi personal cu AkzoNobel vor fi colectate datele personale pe care ni le puneţi la dispoziţie de bunăvoie şi din proprie iniţiativă. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, la depunerea unei candidaturi pentru angajare, la completarea unui chestionar online sau la înscrierea pentru o conferinţă. În cadrul acestor servicii personalizate, datele dumneavoastră de înscriere vor fi prelucrate pentru un scop care v-a fost adus la cunoştinţă. Pentru a se evita neînţelegerile, după înscriere AkzoNobel vă trimite un email prin care trebuie să vă confirmaţi încă o dată consimţământul (Double OptIn).

Exportarea şi procesarea datelor în ţările din afara Spaţiului Economic European
Deoarece în cazul informaţiilor destinate exclusiv clienţilor nu sunt colectate date personale, nu are loc niciun export de date spre ţări din afara Spaţiului Economic European.

La utilizarea unor oferte (servicii personalizate) care servesc comunicării individuale între AkzoNobel şi dumneavoastră, este posibil ca datele personale necesare ducerii la îndeplinire a scopului convenit (de ex. depunerea unei candidaturi, întrebări cu privire la produse, rezervare de locuri la conferinţe) să fie transmise unor organizaţii din afara concernului AkzoNobel – iar prin aceasta posibil şi în afara Spaţiului Economic European. Pentru transferul datelor personale în cadrul concernului AkzoNobel este în vigoare un cod de comportament obligatoriu privind protecţia datelor (Privacy Code of Conduct). Acest cod asigură protecţia sferei dumneavoastră personale şi a datelor dumneavoastră personale în cadrul firmei AkzoNobel într-un mod controlat şi adecvat. 

Utilizarea şi transmiterea datelor personale
Deoarece pentru apelarea informaţiilor cuprinse în paginile noastre nu sunt colectate date personale, nu este posibilă transmiterea unor astfel de date către terţi.

Fără acceptul dumneavoastră explicit datele personale colectate prin paginile web ale firmei AkzoNobel vor fi utilizate numai pentru derularea şi prelucrarea în cadrul serviciilor personalizate descrise anterior, adică a solicitărilor dumneavoastră. În plus, datele dumneavoastră vor fi utilizate de AkzoNobel în scop publicitar şi de cercetare de piaţă, precum şi pentru derularea serviciilor electronice corespunzătoare, numai după primirea acceptului dumneavoastră. Utilizarea datelor personale pentru mesaje publicitare selectate personalizat se face, de asemenea, numai cu acceptul dumneavoastră. În rest, datele nu vor fi transferate către alţi terţi. Acceptul dumneavoastră poate fi revocat oricând, cu referire la viitor.

Linkurile externe
Pentru informarea dumneavoastră optimă, în paginile noastre web veţi găsi linkuri spre pagini ale terţilor. În măsura în care astfel de linkuri nu pot fi recunoscute în mod evident, este vorba despre linkuri externe. AkzoNobel nu are influenţă asupra conţinutului şi realizării acestor pagini ale altor ofertanţi. De aceea, garantarea protecţiei datelor personale conform acestei declaraţii nu are aplicabilitate pentru respectivele pagini.

 

Alte informaţii şi date de contact
Pentru alte întrebări privind protecţia datelor la AkzoNobel pot fi găsite răspunsuri în secţiunea noastră FAQ (răspunsuri la întrebări frecvente). În afară de aceasta, pot fi trimise oricând informaţii cu privire la datele dumneavoastră şi alte observaţii prin email sau poştă, la adresa următoare:

Responsabilul cu protecţia datelor al AkzoNobel GmbH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-Mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


FAQ privind protecţia datelor

Ce sunt datele personale?
Prin date personale se înţeleg informaţiile care pot fi asociate cu persoana dumneavoastră. Acestea cuprind, de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de email. Informaţiile care nu pot fi asociate direct cu persoana dumneavoastră nu fac parte din acestea.

Ce înţelege AkzoNobel prin publicitate, cercetare de piaţă?
Prin publicitate şi cercetare de piaţă înţelegem informaţii despre sortimentul de produse (de ex. prospecte), informaţii despre serviciile prestate (de ex. sfătuirea privind produsele), informaţii despre programul de relaţii cu clienţii (de ex. conferinţe, târguri) şi sondaje de opinie (de ex. sondajul online privind satisfacţia clienţilor).

Ce sunt cookies?
Un cookie este un mic set de date care poate fi stocat pe hard-disk-ul dumneavoastră. Acest set de date este creat şi trimis de serverul web cu care stabiliţi o conexiune prin browser-ul dumneavoastră web (de ex. Internet Explorer, Netscape Navigator). Majoritatea aplicaţiilor browser sunt setate standard astfel încât să accepte automat aceste cookies. Aveţi însă posibilitatea de a seta browser-ul astfel încât să respingă sau să semnaleze datele de tip cookies. În plus, datele de tip cookies pot fi şterse oricând din sistemul dumneavoastră (de ex. în Windows Explorer). Pentru aceasta utilizaţi funcţia corespunzătoare a sistemului de operare sau consultaţi paginile Ajutor ale browser-ului.

AkzoNobel utilizează cookies?
Da, unele din paginile noastre web utilizează cookies. În general utilizăm cookies pentru analiza statistică a interesului pentru paginile noastre web. Datele noastre de tip cookies nu conţin niciun fel de date personale şi sunt utilizate numai pentru a înregistra frecvenţa apelării paginilor noastre web. Pentru a realiza aceasta folosim numai aşa-numitele date de tip „Session-Cookies”. Aceste cookies sunt şterse la închiderea browser-ului dumneavoastră. 


AkzoNobel utilizează alte tehnologii în scopuri de marketing şi optimizare?
Prin această pagină web sunt colectate şi stocate date în scopuri de marketing şi optimizare cu ajutorul tehnologiilor oferite de etracker GmbH (www.etracker.com). Din aceste date poate fi creat un profil de utilizator, sub pseudonim. Pentru aceasta se pot utiliza cookies. Aceste cookies sunt mici fişiere text stocate local, în memoria intermediară a browser-ului de internet al vizitatorului paginilor web. Datele de tip cookies fac posibilă recunoaşterea browser-ului de internet. Datele colectate prin tehnologia etracker nu sunt utilizate, fără acordul explicit al celui în cauză, pentru a identifica personal vizitatorul acestei pagini web şi nu conţin date personale ale celui care poartă pseudonimul. Colectarea şi stocarea datelor poate fi revocată oricând, cu aplicabilitate pentru viitor.  

Am drept de informare?
Indiferent de modul în care colectăm datele personale, online sau în scris (de ex. depunere de candidatură, întrebări privind produsele, solicitare de prospecte), aveţi desigur oricând dreptul de a şti dacă şi ce date personale ale dumneavoastră stocăm. Pentru aceasta adresaţi-vă responsabilului cu protecţia datelor din AkzoNobel. Informaţiile primite sunt gratuite.

Am dreptul de a modifica sau şterge datele?
AkzoNobel păstrează datele dumneavoastră numai atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului cunoscut. În plus aveţi oricând dreptul de a revoca parţial sau în totalitate acordul de utilizare a datelor, cu aplicabilitate pentru viitor. În acest caz vom şterge datele respective. În mod excepţional pot exista însă legi împotriva ştergerii datelor, în special în ceea ce priveşte obligaţia de păstrare a dovezilor. În acest caz datele respective vor fi blocate şi vor fi utilizate numai pentru îndeplinirea obligaţiilor legale.

Datele mele vor fi transferate către terţi?
Ca regulă de bază, datele dumneavoastră nu vor fi transferate către terţi. În cadrul procesării solicitărilor dumneavoastră şi a utilizării serviciilor noastre, transferăm date personale, dacă este necesar, în firma AkzoNobel sau către terţi însărcinaţi cu prestarea unor servicii pentru noi. Aceşti prestatori de servicii sunt obligaţi contractual să respecte prevederile pentru protecţia datelor în aceeaşi măsură ca noi şi nu reprezintă terţi în sensul legislaţiei privind protecţia datelor.

Cum tratează AkzoNobel „tipurile speciale de date personale“?
Tipurile speciale de date personale sunt definite de §3 Parag. 9 BDSG. Prin acestea se înţeleg, de exemplu, informaţiile cu privire la sănătate, orientarea politică, apartenenţa la organizaţii sindicaliste etc. Aceste date fac obiectul unei protecţii speciale. Paginile web ale firmei AkzoNobel pot fi vizitate şi informaţiile oferite pot fi utilizate fără a ne comunica astfel de date personale speciale. În cazul în care puneţi la dispoziţia firmei AkzoNobel astfel de date personale speciale, fără a fi solicitate, pentru AkzoNobel aceasta reprezintă un accept explicit conform § 4a Parag. 3 BDSG. AkzoNobel vă asigură că datele personale speciale vor fi tratate cu precauţia cuvenită.

Această declaraţie privind protecţia datelor este valabilă şi pentru paginile web ale altor ofertanţi?
Această declaraţie nu este valabilă pentru paginile web din afara firmei AkzoNobel care pot fi accesate prin linkurile conţinute în paginile web ale firmei AkzoNobel. De aceea, consultaţi reglementările respective privind protecţia datelor ale ofertanţilor în cauză.

Unde pot să solicit consultarea codului de procedură pentru „Oricine”?
Conform BDSG, responsabilul cu protecţia datelor din cadrul unei societăţi comerciale este obligat ca la cerere să pună la dispoziţia „Oricui” informaţii despre procedura de prelucrare automatizată a datelor personale. Noi oferim permanent aceste informaţii prin linkul următor:

Codul de procedură pentru Oricine (link extern)

Modificarea prezentei declaraţii privind protecţia datelor
Dezvoltarea rapidă a internetului face ca din când în când să fie necesare ajustări ale declaraţiei noastre privind protecţia datelor. În acest sens consultaţi versiunea curentă a declaraţiei noastre privind protecţia datelor.

Persoana de contact pentru întrebări sau informaţii
Pentru întrebări, observaţii, reclamaţii sau obţinerea de informaţii în legătură cu declaraţia noastră privind protecţia datelor şi prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă puteţi adresa responsabilului nostru cu protecţia datelor, care vă stă la dispoziţie la adresa menţionată mai sus.

 

Specificaţii privind protecţia datelor pentru etracker

Prin acest website sunt colectate şi stocate date în scopuri de marketing şi optimizare cu ajutorul tehnologiilor oferite de etracker GmbH (www.etracker.com). Din aceste date poate fi creat un profil de utilizator, sub un pseudonim. Pentru aceasta se pot utiliza cookies. Aceste cookies sunt mici fişiere text stocate local, în memoria intermediară a browser-ului de internet al vizitatorului paginilor web. Datele de tip cookies fac posibilă recunoaşterea browser-ului de internet. Datele colectate prin tehnologia etracker nu sunt utilizate, fără acordul explicit al celui în cauză, pentru a identifica personal vizitatorul acestui website şi nu conţin date personale ale celui care poartă pseudonimul. Colectarea şi stocarea datelor poate fi revocată oricând, cu aplicabilitate pentru viitor.

etracker Know Now